ஐ.நா. அமைப்பிலிருந்து இலங்கை விலகவேண்டும்? - ஆசியாவின் அதிசயம் இலங்கை!