ஏனையவை

செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடானது 40% தொழில்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் - IMF!

செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடானது 40% தொழில்களுக்கு பாதிப்பை...

செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடானது 40 சதவீத தொழில்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடுமென...

உயர்தரப் பரீட்சைத்தாள் கசிவு - புலனாய்வு விசாரணை ஆரம்பம்!

உயர்தரப் பரீட்சைத்தாள் கசிவு - புலனாய்வு விசாரணை ஆரம்பம்!

கல்வி பொதுத்தராதர உயர்தரப் பரீட்சையின் விவசாயப்பாடத்தின் இரண்டாம் வினாத்தாள்கள்...

பாலர் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு காலை உணவு திட்டம் - கீதா குமாரசிங்க

பாலர் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு காலை உணவு திட்டம் - கீதா குமாரசிங்க

இலங்கையிலுள்ள அனைத்து பாலர் பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் காலை உணவை விநியோகிக்கும் வேலைத்திட்டம்...

நெற்செய்கைக்கு ஆளில்லா விமானங்களை பயன்படுத்தும் வேலைத்திட்டம்!

நெற்செய்கைக்கு ஆளில்லா விமானங்களை பயன்படுத்தும் வேலைத்திட்டம்!

நெற்செய்கைக்கு ஆளில்லா விமானங்களை பயன்படுத்தும் வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக...

தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கு பூட்டு!

தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கு பூட்டு!

தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் பிரயோக விஞ்ஞான பீடம் தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்து பீடங்களும்...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.