கல்வி

உயர்தரப் பரீட்சைத்தாள் கசிவு - புலனாய்வு விசாரணை ஆரம்பம்!

உயர்தரப் பரீட்சைத்தாள் கசிவு - புலனாய்வு விசாரணை ஆரம்பம்!

கல்வி பொதுத்தராதர உயர்தரப் பரீட்சையின் விவசாயப்பாடத்தின் இரண்டாம் வினாத்தாள்கள்...

பாலர் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு காலை உணவு திட்டம் - கீதா குமாரசிங்க

பாலர் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு காலை உணவு திட்டம் - கீதா குமாரசிங்க

இலங்கையிலுள்ள அனைத்து பாலர் பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் காலை உணவை விநியோகிக்கும் வேலைத்திட்டம்...

தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கு பூட்டு!

தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கு பூட்டு!

தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் பிரயோக விஞ்ஞான பீடம் தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்து பீடங்களும்...

தாதிய பயிற்சியாளர் தெரிவு - பரீட்சை தகவல்கள் இணையத்தளத்தில்!

தாதிய பயிற்சியாளர் தெரிவு - பரீட்சை தகவல்கள் இணையத்தளத்தில்!

தாதியர் பயிற்சியாளர்களை தெரிவு செய்வதற்கான ஆரம்ப நேர்முக பரீட்சை தொடர்பான சகல தகவல்களும்...

ஜனாதிபதியினால் மாணவர்களின் கல்வி செயற்பாடுகளுக்கு நிவாரணம்!

ஜனாதிபதியினால் மாணவர்களின் கல்வி செயற்பாடுகளுக்கு நிவாரணம்!

கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண தர பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களின் கல்வி செயற்பாடுகளுக்கு...

'க.பொ.தராதர உயர்தர பரீட்சை - 2023'  ஆரம்பம் - அனர்த்த நிலைமைகளில் 117 / 1911 அழைக்கவும்!

'க.பொ.தராதர உயர்தர பரீட்சை - 2023' ஆரம்பம் - அனர்த்த நிலைமைகளில்...

கல்வி பொது தராதர உயர்தர பரீட்சை - 2023' எதிர்வரும் 31ஆம் திகதி வரை இடம்பெறவுள்ளதுடன்,...

துருக்கிய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்ய திட்டம்?

துருக்கிய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்ய...

சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்திற்கும் துருக்கிய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்திற்கும்...

சில பாடசாலைகளுக்கு இன்று விடுமுறை!

சில பாடசாலைகளுக்கு இன்று விடுமுறை!

தொடரும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக, முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் 8 பாடசாலைகளுக்கு இன்று...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.