தொழிநுட்பம்

Favourites அம்சத்தை அறிமுகம் செய்தது WhatsApp ​​செயலி!

Favourites அம்சத்தை அறிமுகம் செய்தது WhatsApp ​​செயலி!

  WhatsApp பயனர்கள் தங்களது Favourites நபர்கள் மற்றும் குழுக்களுடன் எளிதில் தொடர்பில்...

உலகளாவிய தொழில்நுட்ப கோளாறு - ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் விசேட அறிக்கை!

உலகளாவிய தொழில்நுட்ப கோளாறு - ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் விசேட...

உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு தொடர்பில் ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் விசேட...

நின்ற இடத்தில் இருந்து வானில் எழும்பும் புதிய ரக மின்சார விமானம் தயாரிப்பு!

நின்ற இடத்தில் இருந்து வானில் எழும்பும் புதிய ரக மின்சார...

சீனாவில் மின்சார விமானத்தை பொது போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்த சோதனை ஓட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.