பிரான்ஸ் கனவுடன் வந்த இலங்கைத் தமிழர் பெலாரஸில் உயிரிழப்பு!

பிரான்ஸ் கனவுடன் வந்த இலங்கைத் தமிழர் பெலாரஸில் உயிரிழப்பு!

பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு பல கனவுகளுடன் தொழில்வாய்ப்பை தேடி வந்த இலங்கைத் தமிழர் ஒருவர் பெலாரஸில் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பிலான விரிவாக கண்ணோட்டம் மேலுள்ள காணொளி செய்தியில் இடம்பெற்றுள்ளது.


இதையும் படிக்கவும் >>>>